Våra tjänster

Privatpersoner

Kompletta kundlösningar för enskilda garageinnehavare, från uppmätning till färdigställt montage och överlämnande. 5 års garanti på arbetet

Läs mer

Kundsupport och stöd för rätt upphandling

 • Kostnadsfri kontroll av ert garage utan köpkrav, gäller även för ”Gör-det-självaren”
 • Kompletta, detaljerade offerter med fasta priser
 • Totalentreprenad inklusive samtliga hantverk
 • Vägledning för ”Gör-det-självaren” och andra hantverkare berörda av garagebygget
 • Kostnadsfri vägledning via telefon och e-post för ”Gör-det-självaren”, även kvällar och helger

Exempel på arbeten

 • Demontering och deponering av gammal port
 • Montering av ny port och ev. portautomatik
 • Rivning av portväggar, soprumsskåp, m.m
 • Breddning och höjning av portöppning
 • Uppbyggnad av ny portvägg i Carportar
 • Anpassningar trösklar/golvfall i betonggolv genom betongbilning, slipning och gjutning
 • Asfaltering in-, upp- och nerfarter till garage i samarbete med PEAB
 • Plåtning och övriga fasadkompletteringar runt porten
 • Anpassning av lys armaturer och övriga elinstallationer
 • Matchande entré-, sido- och förrådsdörrar samt fönster, balkongdörrar, etc.
 • Ytterbelysningar för vägg, knutar och stolpar
 • Grind automatik till slag och skjutgrindar
 • Funktioner för inkoppling av larm
 • Fast förlagd framdragning av 230V eluttag för portautomatik – behörighet hos Elsäkerhetsverket
 • Installation av värmepumpar för effektiv uppvärmning av garage och övriga utrymmen. Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat Kat. II, passa på att förbättra ekonomin i uppvärmda garage med nya portar och effektiv uppvärmning

Samfällighet & Bostadsrättsföreningar

Kompletta kundlösningar från en port till hundratals i enskild inbyggnad eller i garagelängor, från kontroll/uppmätning till färdigställt montage och överlämnande. 5 års garanti på arbetet

Läs mer

Support och stöd för upprättande av kravspecifikation för garageportar, kompletterande dörrar och angränsande mark- och byggnadsdelar

Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat klass II, passa på att förbättra ekonomin i uppvärmda garage med nya portar och effektiv uppvärmning

I våra anbud erbjuder

 • Kostnadsfri kontroll av era garage för upprättande av offert/anbud (utan köp krav)
 • Förslag till kompletta lösningar med specifikation på samtliga ingående arbeten med fasta eller löpande priser
 • Totalentreprenad för samtliga arbeten och kringliggande hantverk, en ansvarig och en faktura

Exempel på arbeten

 • Demontering och deponering av gammal port
 • Montering av ny port och ev. portautomatik
 • Ombyggnad av fasader på garagelängor, breddning och höjning av portöppning, nya stolpar, mm
 • Plåtning av tak och takkompletteringar (exv. byta ut läckande tak, byta till kondensskyddad takplåt för undvika fuktskador på byggnad och föremål)
 • Anpassningar golvfall i betonggolv genom betongbilning, slipning och gjutning/armering
 • Asfaltering in-, upp- och nerfarter till garage i samarbete med PEAB
 • Plåtning, övrig fasadkomplettering eller annan klädsel runt porten
 • Fast förlagd framdragning av 230V eluttag för portautomatik – vi har behörighet hos Elsäkerhetsverket

Industri- & lagerlokaler

Kompletta kundlösningar, från uppmätning till färdigställt montage och överlämnande. 5 års garanti på arbetet

Läs mer

Kundsupport och stöd för rätt upphandling

 • Kostnadsfri kontroll av ert garage utan köpkrav
 • Kompletta, detaljerade offerter med fasta priser
 • Totalentreprenad för samtliga hantverk
 • Förslag till kompletta lösningar med specifikation på samtliga ingående arbeten

Exempel på arbeten

 • Demontering och deponering av gammal port
 • Montering av ny port och ev. portautomatik
 • Ombyggnad portväggar, breddning och höjning av portöppning, nya stolpar, mm
 • Anpassningar golvfall i betonggolv genom betongbilning, slipning och gjutning
 • Asfaltering in-, upp- och nerfarter till garage
 • Plåtning eller annan klädsel runt porten
 • Plåtning av tak och takkompletteringar
 • Fast förlagd framdragning av 230V eluttag för portautomatik – behörighet hos Elsäkerhetsverket
 • Anpassning av lysarmaturer och övriga elinstallationer
 • Matchande sido- och förrådsdörrar samt fönster, balkongdörrar, etc
 • Ytterbelysningar för vägg, knutar och stolpar
 • Grind automatik till slag och skjutgrindar
 • Funktioner för inkoppling av larm
 • Installation av värmepumpar för effektiv uppvärmning. Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat Kat. II, passa på att förbättra ekonomin med nya portar och effektiv uppvärmning

Värmepumpar

Vi innehar företagscertifikat och personligt certifikat Kat II utfärdat av INCERT

Läs mer
 • Installation av värmepumpar för effektiv uppvärmning av garage och övriga utrymmen. Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat Kat. II, passa på att förbättra ekonomin i uppvärmda garage med nya portar och effektiv uppvärmning
 • Demontering och deponering av gammal värmepump
 • Montering av ny värmepump
 • Hjälper till att finna rätt placering för bästa värmeekonomi
 • Håltagning för köldmedelrör mellan ute- och innerdel
 • Fast förlagd framdragning av 230V till ute- och innerdel, arbetsbrytare, mm – behörighet hos Elsäkerhetsverket
 • Erbjuder byggnation av lämplig skärmtakslösning och stativlösningar

Fyll gära i vårt formulär och beskriv vad du är ute efter så kommer rätt person att kontakta dig inom kort!